Jauniešu organizācija "CHEESE"


Jauniešu organizācija "CHEESE"
 

CHEESE


ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 pasākums

„Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”  

 
Pasākuma mērķis:
• atbalsts jauniešu darbam sabiedrības labā;
• biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanu un vērsta uz jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, neveicot saimniecisko darbību komerciāliem mērķiem, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, bez nolūka gūt peļņu.

 

Pasākuma mērķa grupa:
• jaunietis bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē un ir reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūra) kā bezdarbnieks;
• atrodas Aģentūras filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts Pasākums;
• izteicis vēlmi dalībai Pasākumā un tā reģistrēta Informācijas sistēmā;
• atbilst biedrības/nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību;
• atkārtota jaunieša bezdarbnieka iesaiste Pasākumā ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.

 

Pasākumu organizē un īsteno Aģentūra sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām – biedrībām/nodibinājumiem (izņemot politiskās partijas) (turpmāk - nevalstiska organizācija).

 

Iesaistes ilgums Pasākumā - līdz sešiem mēnešiem.

Projekta koordinātors biedrībā - Einārs Ervīns Deribo_________________________________________________________________________________________

Projekta nosaukums „Mēs būsim vienoti!”.

Mērķis: veicināt savstarpējās izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu starp vietējiem jauniešiem un Ozolnieku novadā dzīvojošajiem Ķīnas pilsoņiem. Visas projekta aktivitātes vērstas uz vietējo jauniešu un ķīniešu saliedētību un iekļaujošu pilsonisko līdzdalību..

Projekta finansējums – 800 Eiro, kuru finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Zemgales NVO atbalsta centru.

Projekta iesniedzējs – Jauniešu organizācija „CHEESE”;

Projekta vadītājs – Einārs Ervīns Deribo;

Projekta koordinatore – Santa Tuherma;

Projekta realizācijas termiņš:  01.09.2015.-31.10.2015.____________________________________________________________________________________________

Pasākums tiek īstenots

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 1.atlases kārtas „Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” ietvaros

Finansētājs - Eiropas Savienības sociālais fonds, Nodarbinātības Valsts aģentūra
Projekta koordinaators - Einārs Ervīns Deribo


______________________________________________________________________________________________________

Projekta nosaukums „Ozolnieku novada jauniešu multikulturālās pilsoniskās kompetences pilnveidošana”.

Mērķis: Sekmēt sabiedrību pilnveidojošu jauniešu izaugsmi Ozolnieku novadā, īpaši akcentējot jauniešu pilsonisko izglītību (pilsoniskās zināšanas un prasmes).

Projekta finansējums – 900 Eiro, kuru finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Zemgales NVO atbalsta centru.

Projekta iesniedzējs – Jauniešu organizācija „CHEESE”;

Projekta vadītājs – Einārs Ervīns Deribo;

Projekta koordinatore – Santa Tuherma;

Projekta realizācijas termiņš:  14.08.2014 - 14.11.2014.

                                                               
__________________________________________________________________________________________________________
ESF "Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam"


Projekta vadītājs: Einārs Ervīns Deribo
Projekta finansētājs: Nodarbinātības valsts aģentūra un Eiropas sociālais fonds.
Projektā iesaistītie cilvēki: 4 brīvprātīgie jaunieši no Jelgavas un Ozolnieku novadiem.
 

Pasākuma mērķis:

  • veicināt jauniešu bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā,
  • sniegt atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, lai tie organizētu jauniešu bezdarbnieku iesaisti brīvprātīgā darbā biedrības vai nodibinājuma statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai.

  

________________________________________________________________________________________________________
Jelgavas lauku partnerības "Lielupe" mazais projekts

Projekts "Bērnu rotaļu laukuma izveide Mazlauku ciemā"

Projekta mērķis: "Bērnu rotaļu laukuma izveide"
Projektu finansē: Jelgavas novada pašvaldība
Projekta finansējums: 300Ls
Projekta vadītājs: Einārs Ervīns Deribo 
  
___________________________________________________________________________________________________________

Jelgavas lauku partnerības "Lielupe" mazais projekts

Projekts "Mūzikas instrumentu iegāde Vircavas pagasta iedzīvotāju muzikālajām nodarbībām"

Projekta mērķis: Mūzikas instrumentu iegāde un apmācību organizēšana
Projektu finansē: Jelgavas novada pašvaldība
Projekta finansējums: 297,1Ls
Projekta vadītājs: Edgars Jančuks
___________________________________________________________________________________________________________

"Lauku atbalsta dienests" 
Mērķis: Veicināt kultūras attīstību Vircavas pagastā un rosināt jauniešu līdzdalību kultūras dzīvē, piedaloties dažādos pagasta, novada un valsts mēroga pasākumos.  
Projekta nosaukums: "Tautas tērpu iegāde Vircavas JDK"
Projekta kopējais finansējums: 3082,77 Ls
Projekta galvenais finansētājs: ELFLA, "Lauku atbalsta dienests"
Projektu līdzfinansē: Jelgavas novada pašvaldība 
Projekta vadītājs: Einārs Ervīns Deribo

 
___________________________________________________________________________________________________________

"Lauku atbalsta dienests"  

Projekta nosaukums: "Florbola aprīkojuma iegāde Vircavas jauniešiem"
Projekta kopējais finansējums: 2938,96 Ls
Projekta galvenais finansētājs: ELFLA, "Lauku atbalsta dienests"
Projektu līdzfinansē: Jelgavas novada pašvaldība 
Projekta vadītājs: Einārs Ervīns Deribo


 

 
_____________________________________________________________________________________

"Atbalsts Jauniešu centra darbības nodrošināšanai Jelgavas novadā Vircavas pagastā"
Vircavas jauniešu centrs aicina aktīvi
un lietderīgi pavadīt brīvo laiku

 

Jau gandrīz gadu Vircavā darbojas jauniešu centrs ,kurā jaunieši tiek aicināti pavadīt lietderīgi savu brīvo laiku. Mūsu jauniešu centrā ir Noslēdzies Izglītības un Zinātnes ministrijas projekts „Atbalsts jauniešu centra nodrošināšanai Vircavas pagastā ”ar kura atbalstu jauniešiem mūsu pagastā ir pavērušās daudz jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanai.

Ar iegādāta projektora un ekrāna palīdzību tiek organizēti izglītojoši pasākumi ar prezentācijām. Tiek aicināti visi jaunieši uz filmu, spēļu un diskusiju vakariem par kuru norisi var noskaidrot jauniešu centrā pie tā darbiniekiem un mājas lapā cheese.1w.lv.

 

Galvenās projekta aktivitātes: 1. Iegādājāmies attīstošās galda spēles, organizējām galda spēļu sacensības, jauniešu izklaides un veselīga dzīvesveida papolarizējoši pasākumi „Ūsiņdiena”, „Kroņvircavas noslēpums” un „Velobrauciens” nodrošinot  jauniešu centra nepārtrauktu darbību.

 

2. Iekārtojām Jauniešu informācijas punktu aprīkojot to ar informatīvajiem stendiem un nepieciešamo informāciju sadarbojoties ar Zemgales NVO centru, Eurodesk ziņu lapu.

Nodrošinot piekļuvi dažādai jauniešu interesēm atbilstošai informācijai abonējām 3 jauniešu žurnālus, 1 laikraksts un organizējām tematiskās pēcpusdienas.

 

Tiešā mērķa auditorija: bērnu jauniešu centra regulārie apmeklētāji – 30 lauku jaunieši vecumā no 13 –25 gadiem. Šie jaunieši turpinās darbosies un iesaistīties visās Vircavas jauniešu centra aktivitātēs. Netiešā mērķa auditorija:Vircavas pagasta jaunieši, pagasta iedzīvotāji un Jelgavas novada iedzīvotāji, kastiek izglītoti, kā rezultātā tiek uzlabta sociālā vide un nākotne pašvaldībā.

                                    

Projekta realizācijas laiks 04/2011- 09/2011


No 04.2011 līdz 09.2011 realizējam Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstītu projektu „Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai Jelgavas novadā Vircavas pagastā”. Ar šo projektu ir iespēja nodrošināt jauniešiem  pilnvērtīgu atbalstu un informētību jebkurā laikā un bez maksas, kas ir tuvu dzīvesvietai un neprasa papildus izmaksas

____________________________________________________________________________________________
 

Atpakaļ