Jauniešu organizācija "CHEESE"


Jauniešu organizācija "CHEESE"
 

CHEESE


Sveicināts jauniešu organizācijā "CHEESE"!
Biedrība CHEESE ir reģistrēta kā biedrība Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā.  Biedrība realizē un raksta visadžādākos projektus, organizē labdarības, izklaides un sporta pasākumus un aktivitātes, organizē un vada apmācības jauniešiem par visdažādākajām tēmām un sniedz iespēju jauniešiem doties pieredzes apmaiņās Latvijas un Eiropas savienības robežās. Biedrība sadarbojas ar visdažādākajām valsts iestādēm, organizācijām un uzņēmējiem. Biedrība ir bezpeļņas organizācija, kura nodrošina savu darbību no projektu līdzekļiem un ziedojumiem.  


Biedrība reģistrēta: 2010. gada 1. novembrī 


Biedrības CHEESE mērķi.

1. Neformālās izglītības popularizēšana;

2. Sadarbība starp biedrībām Latvijā un Eiropā;

3. Jauniešu Veselīga dzīvesveida veicināšana;

4. Vietējās pilsoniskās sabiedrības sadarbības un labklājības celšana;

5. Jelgavas un Ozolnieku novadu jauniešu iesaiste demokrātisko procesu veicināšanā;
Neaizmirsti to, ka jaunietis ir līdz pat 25 gadu vecumam! :)


Sadarbojamies:
    

     

   

     


Atpakaļ