Jauniešu organizācija "CHEESE"


Jauniešu organizācija "CHEESE"
 

CHEESE


Sveicināts jauniešu organizācijā "CHEESE"!
Biedrība CHEESE ir reģistrēta kā biedrība Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā.  Biedrība realizē un raksta visadžādākos projektus, organizē labdarības, izklaides un sporta pasākumus un aktivitātes, organizē un vada apmācības jauniešiem par visdažādākajām tēmām un sniedz iespēju jauniešiem doties pieredzes apmaiņās Latvijas un Eiropas savienības robežās. Biedrība sadarbojas ar visdažādākajām valsts iestādēm, organizācijām un uzņēmējiem. Biedrība ir bezpeļņas organizācija, kura nodrošina savu darbību no projektu līdzekļiem un ziedojumiem.  


Biedrība reģistrēta: 2010. gada 1. novembrī 


Biedrības CHEESE mērķi.

1. Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē šādos veidos:

1.1. Nodrošināt iespēju apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;

1.2. Nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;

1.3. Nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību;

1.4. Atbalstot un veicinot jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošai attīstībai;

2. Sadarbība starp biedrībām Latvijā un Eiropā;

3. Jauniešu veselīga dzīvesveida veicināšana;

4. Vietējās pilsoniskās sabiedrības sadarbības un labklājības celšana;

5. Neformālās izglītības popularizēšana;

6. Ielu jaunatnes darba attīstības veicināšana vietējā un nacionālā līmenī;

7. Mobilā jaunatnes darba attīstības veicināšana vietējā un nacionālā līmenīJauniešu organizācija "CHEESE" ir reģistrēta Latvijas jaunatnes organizāciju reģistrā no 2018.gada janvāra.


   

     


Atpakaļ