Jauniešu organizācija "CHEESE"


Jauniešu organizācija "CHEESE"
 


Rekvizīti:

 
Jauniešu biedrība "CHEESE"
Reģ. nr.: 50008167371
Juridiskā adrese:  Jelgavas iela 4, Vircava, Vircavas pag.,Jelgavas nov., LV - 3020
Faktiskā adrese: Birzes iela 33A, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052
E-pasts: cheese.biedriba@gmail.com

Konts:
A/s "PrivatBank"
Kods: PRTTLV22
Konts: LV18PRTT0296020453700

ZIEDOTĀJIEM: 

Lūgums norādīt ziedojuma mērķi un ziedotāja vārdu, uzvārdu!
Atpakaļ