Jauniešu organizācija "CHEESE"

 Rekvizīti:

 
Jauniešu biedrība "CHEESE"
Reģ. nr.: 50008167371
Juridiskā adrese:  "Kamenes", Vircava, Vircavas pag.,Jelgavas nov., LV - 3020
Faktiskā adrese: Celtnieku iela 12, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3043
E-pasts: cheese.organization@gmail.com

Konts:
A/s "PrivatBank"
Kods: PRTTLV22
Konts: LV18PRTT0296020453700

ZIEDOTĀJIEM: 

Lūgums norādīt ziedojuma mērķi un ziedotāja Vārdu, uzvārdu!Skype:
    vircavas.jauniesi

Twitter:   @BiedribaCHEESE

Atpakaļ