Jauniešu organizācija "CHEESE"


Jauniešu organizācija "CHEESE"
 

Apstiprināts projekts!


Projekta nosaukums „Ozolnieku novada jauniešu multikulturālās pilsoniskās kompetences pilnveidošana”.

Mērķis: Sekmēt sabiedrību pilnveidojošu jauniešu izaugsmi Ozolnieku novadā, īpaši akcentējot jauniešu pilsonisko izglītību (pilsoniskās zināšanas un prasmes).

Projekta finansējums – 900 Eiro, kuru finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Zemgales NVO atbalsta centru.

Projekta iesniedzējs – Jauniešu organizācija „CHEESE”;

Projekta vadītājs – Einārs Ervīns Deribo;

Projekta koordinatore – Santa Tuherma;

Projekta realizācijas termiņš:  14.08.2014 - 14.11.2014.

Projektā plānotās aktivitātes:

  1. Seminārs „Mans pilsoņa PORTRETS” - Informatīvais pasākums Mans pilsoņa PORTRETS notiks 16.oktobrī Teteles Bērnu un jauniešu centrā, Skolas ielā 11, Tetelē. Pasākuma organizēšanā iesaistās visu Ozolnieku novada jauniešu centru vadītāji. Pasākumu vadīs Latvijas Republikas Saeimas deputāte Inga Vanaga (Mg.sc.soc.).

Dienas ietvaros

-              tiks sniegta konspektīva lekcija par jauniešu lomu sabiedrībā, ietekmes iespējām uz lēmējvaru un izpildvaru, akcentējot jauniešu NVO nozīmīgumu; Metode - lekcija.

-              Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļa ietver sevī Cilvēka pamattiesības, bet diemžēl nav sadaļas par pamatpienākumiem. 1922. gadā, kad tika izstrādāta Satversme, tad sākotnēji bija iecerēta pienākumu sadaļa, bet to neapstiprināja. Šajā seminārā varētu kopā ar jauniešiem izstrādāt vadlīnijas Satversmes jaunai sadaļai par pamatpienākumiem, ko nodotu Jauniešu Saeimai vai Latvijas jaunatnes padomei, kas varētu aktualizēt šo jautājumu nacionālā līmenī.  Tā varētu būt jauniešu dāvana Latvijai – 100, un sākums varētu būt šai iniciatīvai tieši Ozolniekos. Metode - darba grupas.

-              diskusija par tiesību un pienākumu balansu, balstoties uz demokrātiskumu. Metode – diskusijas, darba grupas.

-              Izstrādāt jaunieša paraugportretu – kādam vajadzētu būt jaunietim, kā šīs valsts patriotiskam pilsonim, sagaidot Latvijas 100 gadus. Metode – diskusijas, darba grupas.

-              Izstrādāt „recepti” – kā veicināt jauniešos pilsoņa pienākumu ievērošanu un stiprināt patriotismu. Metode – diskusijas, darba grupas.

2. Atvērto durvju diena notiks 13.novembrī, ko vadīs biedrības „CHEESE” valdes priekšsēdētājs un Ozolnieku novada Jaunatnes lietu speciālists Einārs Ervīns Deribo. Pasākums notiks Ānes jauniešu centra telpās, Celtnieku ielā 12, Ānē.

     Pasākuma mērķis ir stāstīt un rādīt jauniešiem to, kādas iespējas jauniešiem ir Eiropā, rādot un stāstot ar praktiskiem piemēriem un pieredzes stāstiem.  

     Jaunieši savilks visas paralēles iepriekšējām projekta aktivitātēm ar iespējām Eiropas Savienībā un ikdienā. Jauniešiem tiks stāstīts par jauniešu pieredzes apmaiņām un Eiropas brīvprātīgo darbu. 

    Dienas aktivitātēs ir paredzēts simulēt jauniešu apmaiņu, lai izprastu to būtību un to jēgu jaunieša dzīvē.

    Kā arī jauniešiem tiks rādīti video un stāstīti pieredzes stāsti par Eiropas brīvprātīgo darbu un jauniešu apmaiņām.


3. Noslēguma pasākums notiks 14.novembrī, ko vadīs visi jauniešu centru vadītāji kopā

DOMU kartes ir iespējams izmantot, lai efektīvi atkārtotu, pierakstītu un strukturētu visa projekta laikā jauniegūto informāciju. Brīnišķīga izvērtēšanas metode, kas paredz informācijas atspoguļošanu tīklveida zīmējumos tā vietā, lai tos rakstītu teikumos. Veidojot DOMU karti tiek formulēts, kas tiek likts centrā, šajā gadījumā -  manas pilsoniskās zināšanas un prasmes. Tālāk no šī centra tiek attīstītas pamatkategorijas :

  • Etniskā dažādība
  • Valodu apguves nozīme
  • Pilsoņu tiesības un pienākumi
  • Piederības apziņa Eiropai

no kurām tālāk attiecīgi apakškategorijas u.t.t.


Noslēgumā tiek svinīgi pasniegti apliecinājumi par dalību projektā „Ozolnieku novada jauniešu multikulturālās pilsoniskās kompetences pilnveidošana”, kopīgā fotgrāfēšanās, klinģeris.

Šī aktivitāte notiks Ozolnieku Bērnu un jauniešu centrā, Rīgas iela 29, Ozolnieki.


Komentāri (0)  |  2014-08-15 08:21
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ