Jauniešu organizācija "CHEESE"


Jauniešu organizācija "CHEESE"
 

Ozolnieku novada jauniešiem apstiprināts projekts!


Apstiprināts Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam projekts „Pavadīsim vasaru NEformāli”

 

Projekta mērķis ir jauniešu motivēšana realizēt savu potenciālu veselīgos un personību pilnveidojošos brīvā laika pavadīšanas veidos.

1. Izprast kas ir KARJERA, kā Tu pats veido savu karjeru;

2. Iepazīt profesiju pasaules dažādību;

3. Kas ir veselīgs dzīvesveids un regulāras sportiskas aktivitātes;

4. Apgūt jaunas prasmes radošā veidā;

5. Iepazīst atbalstošu sociālo vidi un savu iespēju plašumus.

 

Projektā plānotās aktivitātes:

  1. „3A – aktīvs, atraktīvs un apdomīgs” – Virvju trases Ozolnieku novada Ānes ciemā. Divu dienu pārgājiens jauniešiem Ozolnieku

novada teritorijā.

 (06.08. – 08.08.2015.);

 

  1. „Es un māksla ap mani” – Sienu apgleznošana un grafiti māksla Ānes jauniešu iniciatīvu centra gaiteņiem un Ozolnieku novada centrālo pieturu apgleznošanas skiču sagatavošana Ozolnieku novada pašvaldībai.

(19.08. – 21.08.2015.);

  1. „Ozolnieku novada jauniešu diena 2015” – brīvprātīgo jauniešu līdzdarbošanās svētku plānošanā, organizēšanā un vadīšanā.

Jaunatnes darba popularizēšana Ozolnieku novada jauniešiem informējot par viņiem pieejamajām iespējām un līdzdarbojoties svētku aktivitātēs.

(27.08. – 28.08.2015.);

 

  1. „Jauniešu IESPĒJAS” – Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem (ekonomikā – banku pārstāvis, uzņēmējdarbībā – jauns un radošs mikrouzņēmums, nevalstiskais sektors – Zemgales NVO, politika – Saeimas deputāts).

 Jauniešu diskusija ar Ozolnieku novada domes deputātiem par jauniešiem aktuālajiem tematiem, problēmām un ierosinājumiem.

Diskusija jauniešu iespējas dažādu projektu programmās un programmā „AWARD”, projekta noslēgums un apliecinājumu izsniegšana par dalību projektā.

(16.09. – 18.09.2015.)

 

Visiem Ozolnieku novada jauniešiem iespēja pieteikties dalībai projekta aktivitātēs pie jums tuvākā jauniešu centra vadītāja vai sazinoties ar Ozolnieku novada jaunatnes lietu speciālistu einars.deribo@ozolnieki.lv

Projektā paredzēts iesaistīt 20 jauniešus no visa Ozolnieku novada.

Projekta aktivitātes tiks īstenotas Ānes jauniešu iniciatīvu centrā.

Projekta vadītājs – Ozolnieku novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists Einārs Ervīns Deribo.

Projekta finansējums EUR 3630, kurš pilnībā tiek finansēts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Komentāri (0)
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ