Jauniešu organizācija "CHEESE"


Jauniešu organizācija "CHEESE"
 

Apstiprināts projekts Ozolnieku novada jauniešiem


Apstiprināts Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam projekts albalsts jauniešu centru darbībai ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu „Dāvana mūsu LATVIJAI!”.

Projekta mērķis ir stiprināt Ozolnieku novada jauniešu valsts gribu, piederības sajūtu Lavijai un savam novadam.

1. Iepazīt Ozolnieku novada kulturvēsturiskās un nozīmīgās vietas;;

2. Veicināt starppaaudžu sadarbību;

3. Veicināt jauniešu interesi iesaistīties jaunatnes darba aktivitātēs;

4. Veicināt jauniešu un iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību;

5. Apgūt prakstiskās zināšanas video filmu veidošanā;

6. Iepazīt Latvijas tautisko rakstu nozīmi;

Projektā plānotās aktivitātes:

Dāvana manam novadam (Orientēšanās spēle ar kulturvēsturiskiem un nozīmīgiem objektiem Salgales pagastā) – Izveidot orientēšanās spēli jauniešiem, iedzīvotājiem un novada viesiem ar kulturvēsturiskiem un nozīmīgiem objektiem Salgales pagastā;

(06.06. – 10.06.2016. un 29.06. – 30.06.2016.)

Dāvana Garozai – apgleznot publisku objektu Salgales pagasta Garozas ciemā ar Latvijas tautiskajiem rakstiem; (11.07. – 15.07.2016.)

Dāvana jauniešu centram – izveidot mūsdienīgas koka palešu mēbeles (galdiņus, dīvānus, plauktus un stendus) Garozas jauniešu centram ar Latvijas tautiskajiem rakstiem; (15.08. – 19.08.2016.)

Ozolnieku novada jauniešu diena – ikgadējais Ozolnieku novada jauniešu pasākums, kurā tiks prezentēti projekta rezultāti, demonstrēta filma un atklātas jaunās Emburgas jauniešu centra telpas. (09.09.2016.)

Filmas „Dāvana mūsu LATVIJAI!” prezentēšana – visa projekta gaitā Ozolnieku novada jauniešu mēdiju grupa veidos video filmu par projekta gaitu un par projekta rezultātiem, kuru prezentēs novada iedzīvotājiem Ozolnieku novada jauniešu dienā; (01.06. – 09.09.2016.)

Projekta izvērtēšana – anketēšana, iegūtās zināšanas un prasmes, dalīšanās ar piedzīvoto, apliecinājumu izsniegšana par dalību projektā un projekta svinīgais noslēgums. (10.09.2016.)

Visiem Ozolnieku novada jauniešiem būs iespēja pieteikties dalībai projekta aktivitātēs pie jums tuvākā jauniešu centra vadītāja vai sazinoties ar Ozolnieku novada jaunatnes lietu speciālistu einars.deribo@ozolnieki.lv

Projektā paredzēts iesaistīt 30 jauniešus no visa Ozolnieku novada.

Projekta aktivitātes tiks īstenotas Garozas bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā.

Projekta vadītājs – Ozolnieku novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists Einārs Ervīns Deribo.

Projekta finansējums EUR 3474,22, kurš pilnībā tiek finansēts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

       

Atpakaļ